Komite Üyeleri

Komite Üyeleri

YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME ÜYE LİSTESİ
Muhittin KÜLLÜ Başhekim
Fatma KURT Başhemşire
Sadettin BURSA Hastane Müdürü
Sıdıka ZENGİN ÖZŞERBETÇİ Kalite Yönetim Direktörü
Nurcan KARADUMAN Kalite Temsilcisi
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ
Muhittin KÜLLÜ Başhekim
Fatma KURT Başhemşire
Sıdıka ZENGİN ÖZŞERBETÇİ Yönetim Direktörü
Adnan HELVACI Dahiliye Uzmanı
Yusuf Ziya AYDIN Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Hakan EVRÜKE Genel Cerrahi Uzmanı
Esra ERYAMAN KBB Uzmanı
Mehmet Yavuz ÇIRPICI Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Güler SİNANOĞLU Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Nurcan KARADUMAN Ameliyathane Sorumlu
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ
Muhittin KÜLLÜ Başhekim /Anestezi ve Reanimasyon Uzm
Sadettin BURSA Hastane Müdürü
Fatma KURT Başhemşire
Sıdıka Zengin Özşerbetçi Eğitim/Kalite Yönetim Direktörü
Halil İbrahim BOZKURT Üroloji Uzmanı
Adnan HELVACI Dahiliye Uzmanı
Esin ÖNAL Biyokimya Uzmanı
Murat EKER Bilgi Sistem Sorumlusu
Nurcan KARADUMAN Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Emre ÜNLÜ Laboratuvar Teknikeri
Güler SİNANOĞLU Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ
Muhittin KÜLLÜ Başhekim
Sadettin BURSA Hastane Müdürü
Fatma KURT Başhemşire
Sıdıka Zengin Özşerbetçi Eğitim/Kalite Yönetim Direktörü
İlknur GÖNENÇ İş Güvenliği Uzmanı
Hakan EVRÜKE İşyeri Hekimi / Poliklinik Kalite Sorumlusu
Nurcan KARADUMAN Ameliyathane Sor./Aml. Kalite Sorumlusu
Güler SİNANOĞLU Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Emre ÜNLÜ Lab. Teknikeri / Biyokimya Kalite Temsilcisi
Tuğba KATIRCI Radyoloji Tekn. / Görüntüleme Kalite Sor.
Ayfer AYDIN Anestezi Teknisyeni
Sevtap BOZKUŞ Servis Sor. Hemşiresi / Klinik Kalite Sor.
  Psikolog/Psikiyatris/Sosyal Hizmet uzmanı
Nuri ÖZET Güvenlik Görevlisi
EĞİTİM KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ
Muhittin KÜLLÜ Başhekim
Sadettin BURSA Hastane Müdürü
Fatma KURT Başhemşire
Sıdıka ZENGİN ÖZŞERBETÇİ Kalite Yönetim Direktörü
Hakan EVRÜKE Genel Cerrahi Uzmanı
Sevtap BOZKUŞ Servis Sorumlu Hemşiresi/ Klinik Kalite Sorumlusu
Tuğba KATIRCI Radyoloji Teknisyeni
Nurcan KARADUMAN Ameliyathane Kalite Sorumlusu
Güler SİNANOĞLU Acil Servis ve Enfeksiyon Kont. Kalite Sorumlusu
  Psikolog/Psikiyatrist/Sosyal Hizmet Uzm.
TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ
Muhittin KÜLLÜ Başhekim / Afet ve Acil Durum Yönetim Sorumlusu
Sadettin BURSA Hastane Müdürü
Fatma KURT Başhemşire
Sıdıka ZENGİN ÖZŞERBETÇİ Kalite Yönetim Direktörü
Nail KAYGISIZ Teknik Servis Sorumlusu
Nuri ÖZET Güvenlik Görevlisi
İlknur GÖNENÇ İş Güvenliği Uzmanı
  Biyomedikal Teknikeri
Güler SİNANOĞLU Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Sevtap BOZKUŞ Servis Sorumlu Hemşiresi / Klinik Kalite Sorumlusu
Fatih BAHAT Satınalma ve Depo Sorumlusu / Stok Yönetimi Kalite Sorumlusu
RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ
Muhittin KÜLLÜ Başhekim
Sıdıka Zengin Özşerbetçi Kalite Yönetim Direktörü
Erdem ÖZGÜVEN Radyoloji Sorumlu Doktoru
Tuğba KATIRCI Radyoloji Teknisyeni
Sadettin BURSA Hastane Müdürü
Fatma KURT Başhemşire
Nurcan KARADUMAN Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
TRANSFÜZYON KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ
Muhittin KÜLLÜ Başhekim
Hakan EVRÜKE Genel Cerrahi Uzmanı
Sıdıka ZENGİN ÖZŞERBETÇİ Kalite Yönetim Direktörü
Adnan HELVACI Dahiliye Uzmanı
Yusuf Ziya AYDIN Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Abdülkadir ÖZGİL Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Esin EROL Biyokimya Uzmanı
Fatoş Kurt Başhemşire
Sevtap BOZKUŞ Servis Sorumlu Hemşiresi
Hakan ÖZDEMİR Anestezi Teknikeri
Emre ÜNLÜ Laboratuvar Teknikeri
HASTA HAKLARI KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ
Muhittin KÜLLÜ Başhekim
Fatma KURT Başhemşire
Sadettin BURSA Hastane Müdürü
Sıdıka ZENGİN ÖZŞERBETÇİ Eğitim/Kalite Yönetim Direktörü
Hande IŞIK Hasta Hakları ve Halkla ilişkiler Sorumlusu
Nurcan KARADUMAN Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
TEMİZLİK KOMİTESİ ÜYE LİSTESİ
Muhittin KÜLLÜ Başhekim
Fatma KURT Başhemşire
Sadettin BURSA Hastane Müdürü
Sıdıka ZENGİN ÖZŞERBETÇİ Kalite Yönetim Direktörü
Güler SİNANOĞLU Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Sevtap BOZKUŞ Servis Sorumlu Hemşiresi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU ÜYE LİSTESİ
Muhittin KÜLLÜ Başhekim / Afet ve Acil Durum Yönetim Sorumlusu
Sadettin BURSA Hastane Müdürü
Sıdıka ZENGİN ÖZŞERBETÇİ Kalite Yönetim Direktörü
İlknur GÖNENÇ İş Güvenliği Uzmanı
Hakan EVRÜKE İşyeri Hekimi
Nail KAYGISIZ Teknik Servis Sorumlusu/Çalışan Temsilcisi
Güler SİNANOĞLU Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi/ Çalışan Temsilcisi
Ulvi KARAKUŞ Hasta Kabul Vezne Elemanı/Çalışan Temsilcisi
Mediha YILMAZ Supervisor/Çalışan Temsilcisi
Emre ÜNLÜ Laboratuvar Teknikeri/Çalışan Temsilcisi
Ayfer AYDIN Anestezi Teknikeri/Çalışan Temsilcisi